Megrendelés

KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI MEGRENDELÉS

Kérjük töltse ki az alábbi Megrendelőlapot. A Megrendelőlap beérkezésekor már intézzük is a részecskeszűrő felvételét Öntől.

A részecskeszűrő beérkezését követően még aznap kitisztítjuk és intézzük a visszaküldést!

Természetesen a felvétel és a visszaszállítás időpontjáról is értesítést kap. Kérjük, amennyiben nincs nyomtatási lehetősége (fuvarlevelet kell kinyomtatni amit küldünk), azt a megjegyzésbe írja be! 

FIGYELEM! A legtöbb városban a délelőtt 11.00-ig leadott megrendeléseket még aznap felveszi a futár! Kérjük, hogy akkor küldje el megrendelését, ha a részecskeszűrő már ki van szerelve és be van csomagolva!

Kérjük, mielőtt leadja a megrendelését, olvassa el a gyakori kérdéseket: GYAKORI KÉRDÉSEK

Megrendeléséről egy automatikus visszaigazolást fog kapni, amely tartalmaz minden szükséges információt.

Bármilyen kérdése felmerül a megrendeléssel kapcsolatban, írjon a megrendeles@reszecske-szuro.hu e-mail címre vagy hívja a 0630/4623168-as telefonszámot (H-P: 8.00-15.00-ig).

[cforms name=”Megrendelés”]

A megrendelőlap elküldésével Ön elfogadja az Adatkezelési szabályzatunkat és a garanciális feltételeket!

Bármilyen kérdése felmerül a megrendeléssel kapcsolatosan, írjon a megrendeles@reszecske-szuro.hu e-mail címre.

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Az Adatkezelési Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassa a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználót a Szolgáltatás nyújtása során általa megadott adatok gyűjtési módjáról és azok felhasználásáról.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásnak regisztrált tagja-e vagy sem.

A Szolgáltató fenntartja Adatkezelési Szabályzatának előzetes bejelentés nélküli, bármikori változtatási jogát. A változásokat a Szolgáltató közzéteszi a reszecske-szuro.hu weboldalon és jól látható helyen megjelöli az Adatkezelési Szabályzat mindenkori hatályosságát.

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az adatkezelő neve: DPF Cleaning Hungary Bt.

Az adatkezelő székhelye: 1152. Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.

Az adatkezelés címe: 1151. Budapest, Pozsony utca 24.

Az adatkezelő adószáma: 26101503-2-42

Az adatkezelő cégjegyzék száma: 01-06-792387

Elérhetőség: szuroreszecske@gmail.com

A Szolgáltatás üzemeltetési partnere (tárhely üzemeltetés): Tárhelypark Kft.

A Szolgáltató adatvédelmi felelőse: Somogyi Remig

Az adatkezelés megnevezése: az oldalon megtekinthető szolgáltatások megrendelőjének, érdeklődőinek, mint regisztráció nélküli felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók tájékozott és kifejezett nyilatkozata alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA

Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.

 1. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

3.1. Személyes adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.1.1. A Szolgáltatásra történő jelentkezés során (megrendelés, ajánlatkérés) a Szolgáltatás használatakor a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kéri a Felhasználótól:

Kötelezően megadandó adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám

Nem kötelezően megadandó adatok: Cégnév

Cégek részére történő vásárlás esetén: Kapcsolattartó neve, Cégnév (számlázási név), adószám, székhely vagy bejelentett telephely címe, számlázási cím, szállítási cím.

3.1.2. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.

3.2. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.2.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

3.2.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása során ilyen adat megadását kötelezően nem kéri. A Felhasználónak számos mezőben (pl. üzenet) további lehetősége van arra, hogy különleges adatot is megadjon magáról. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem tudja befolyásolni vagy felügyelni, hogy ez utóbbi mezőkben, illetve módokon különleges adatot megadtak-e, és azokat a Szolgáltató nem kezeli különleges adatot tartalmazó mezőként.

 1. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZOK IDŐTARTAMA

4.1. A Szolgáltató a Felhasználóról a fentiek szerint megadott személyes adatokat kezeli, az alább meghatározott célok és időtartam szerint.

4.2. A Szolgáltató célja, hogy az információs oldal megtekintése során a törvényi előírások szerint és a szolgáltatás minőségének folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa a tájékoztatás során, illetve ügyfélkezelése, garanciális ügyintézések kezelése, panaszkezelés és ügyfélszolgálati kapcsolattartás esetére a kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítsa.

4.3. Az adatkezelés célja, hogy a számlát, garanciajegyet, egyéb feltételeket és szükséges dokumentumokat az ügyfél rendelkezésére lehessen bocsátani.

4.4. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása végett is jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó fentiek szerinti adatait.

4.5. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat, valamint a nyilvánosság számára törölt adatokat e célból a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel, azokat az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználni.

4.6. A Szolgáltatás működéséhez a Szolgáltató a böngésző útján a Felhasználó számítógépén egy adatban eltároltatja, hogy a Felhasználó egy adott kapcsolat (session) alatt már sikeresen igazolta az azonosságát (session cookie tárolása böngészőben). Kijelentkezéskor a cookie automatikusan törlésre kerül, valamint automatikusan érvénytelenné válik. Cookie letiltása esetén a Szolgáltatás a fenti funkció hiánya miatt nem vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a Felhasználó gépén elhelyezett cookie önmagában nem alkalmas a Felhasználó azonosítására, a Szolgáltató csupán a Felhasználó böngészőjét (számítógépét) azonosítja. A gépet használó személy azonosítására ez az azonosító nem alkalmas és nem használható.

4.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre a Szerződés hatálya alatt Szolgáltató jogosult hírlevelet küldeni, amelyben az üzemeltetési célú értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni. A Felhasználó az ilyen reklám üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez a Szolgáltatás nyújtása fejében hozzájárulását adja, valamint tudomásul veszi, hogy e hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása a Szerződés felmondásának minősül.

4.8. A jelen pontokban megfogalmazottakon felül a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az alábbi – a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas – adatokat gyűjti automatikusan:

– a Szolgáltatást elérő számítógép IP címe,

– telepített böngészőjének típusa,

– a Szolgáltatás igénybevételének kezdési és fejezési időpontja,

– a letöltött fő- és aloldalak száma,

– az egyes aloldalakra vonatkozó információk,

– a Felhasználó országára vonatkozó információk,

– Google-ra vonatkozó információk, ha a Felhasználó a Google-ból érkezett.

4.9. A jelen pontokban a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatokat a Szolgáltató anonimizálva felhasználja a Szolgáltatás menedzseléséhez, üzemeltetéséhez, további fejlesztéséhez, belső üzleti statisztikák készítéséhez vagy megoszthatja harmadik féllel annak érdekében, hogy a felhasználók számára lényeges tartalmat és hirdetéseket biztosíthasson.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSA

5.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak olyan mértékben továbbítja másnak, amilyen mértékben a szolgáltatás igénybevétele indokolttá teszi (például: futárszolgálat részére a kézbesítési név, cím és telefonszám)

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás esetleges átruházása esetén a Szerződés átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói személyes adatokat is. Az átvevő harmadik fél azonban a személyes adatok kezelésének feltételét továbbra is a Szerződés és a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint köteles biztosítani.

5.2. A Szolgáltató külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5.3. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó külföldről veszi igénybe.

5.4. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul adatainak Magyarországra történő transzferálásához és feldolgozásához.

 1. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS HELYESBÍTÉSE

6.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezeli, a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére a Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltató adatvédelmi felelősétől kérheti a szuroreszecske@gmail.com email címen.

6.2. A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben ilyen tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

6.3. Amennyiben a tájékoztatás megadás törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért felvilágosítást megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát.

6.4. Szolgáltató a jelen szabályzatban rögzítettek kivétellel a Szerződés megszűnésével együtt véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de az üzembiztonsági célból szükséges biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre, illetve a már törölt személyes adatok helyreállítására is csak üzembiztonsági célból kerülhet sor vagy 30 napon belül a Felhasználó írásbeli kérésére.

6.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait törli, ha

– kezelése jogellenes;

– az érintett kéri;

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

– Felhasználói feltételek alapján,

– azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A törlést a Szolgáltató költségmentesen végzi.

6.7. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel, szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül jelenti az adat teljeskörű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró jogcím szerint használható fel.

 1. A SZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS (HARMADIK FÉL) SZOLGÁLTATÁSÁRA MUTATÓ LINKEK

A Szolgáltatás tartalmazhat más weboldalakra vagy harmadik fél szolgáltatásra mutató linkeket. A Szolgáltató nem felelős ezen oldalak adatkezelési politikájáért vagy adatkezelési gyakorlatáért. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata kizárólag a Szolgáltatással összefüggő adatok és információk gyűjtésére terjed ki.

 1. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TILTAKOZÁSI JOGA

8.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 2. b) a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

8.2. A Felhasználó tiltakozását a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el.

8.3. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti. A Szolgáltató a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 1. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK BÍRÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSE

9.1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes.

9.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő (Szolgáltató) köteles bizonyítani.

9.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az 1992. évi LXIII. törvény 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi.

 1. A FELHASZNÁLÓ KÜLÖN NYILATKOZATA

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt, őt a jelen szabályzat keretei között a Szolgáltató egyértelműen és részletesen tájékoztatta az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, mely tájékoztatás kiterjedt az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

Katalizátor tisztítás

Katalizátor tisztítás és felújítás

Jelenleg is több ezer autó közlekedik rossz katalizátorral, hiszen egy új katalizátor nem kétforintos dolog, főleg nem az újabb autó típusok esetén. Azonban nem sokáig lehet így közlekedni, hiszen a műszaki vizsgához közeledve el kell gondolkodnunk, mi legyen a katalizátorral, ha nem akarjuk, hogy megbukjon az autónk a  vizsgán.

Jó hírünk van!

Még a rettegett P0420 és P0430-as hibakódok esetén is tudjuk a megoldást!

Visszaállítjuk katalizátora hatásfokát és egy időre elfelejtheti a katalizátor- problémát! Ráadásul a környezetvédelmi mérések is kitűnőek lesznek, ezért a katalizátor miatt nem kell aggódnia a műszaki vizsgán!

katalizátor

Szolgáltatásaink:

 • Katalizátor professzionális tisztítása
 • Katalizátor teljes felújítása, katalizátorbetét cseréje
 • Katalizátor csere
 • Teljes kipufogórendszer átvizsgálása, hibamegállapítás
 • Kipufogódob csere
 • Lambda-szonda csere
 • Emisszió mérés
 • Műszaki vizsgáztatás

Hogyan dolgozunk?

A katalizátor javítására és a környezetvédelmi értékek helyreállítására több megoldásunk is van. Az, hogy melyik megoldás lesz a célravezető, a katalizátor állapotától és a gépjármű adottságaitól (típus, évjárat, hengerműtartalom, hiba) függ.

Minden esetben a leghatékonyabb megoldást javasoljuk, a hatékonyság mellett szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot is. Ugyan minek költene többet, mint amennyit feltétlenül szükséges? 

Kiváló szakembereink állnak szíves rendelkezésére!


MI MEGTALÁLJUK A LEGJOBB MEGOLDÁST ÖNNEK! 


Kérje bátran árajánlatunkat! Elképzelhető, hogy több alternatívát is fel fogunk tudni ajánlani! Kollégáink munkaidőben egy órán belül elküldik ajánlatunkat!

AJÁNLATKÉRÉS

[cforms name=”Katalizátor érdeklődés”]

Amennyiben szimpatikusnak találja ajánlatunkat, nagyon közeli időpontot tudunk biztosítani!

Katalizátoros szervizvezetőnk telefonszáma: 06303537691


Katalizátor – a környezetvédelem képviseletében

A katalizátor rendeltetése, hogy kémiai reakció útján lecsökkentse a kipufogógázok károsanyag-tartalmát.

Miben befolyásolja a katalizátor az autó működését?

Ha jól működik, akkor semmiben. Nem azért készült, hogy fokozza a motor teljesítményét, hanem azért, hogy feleslegesen ne szennyezzük a levegőt. Persze a levegőszennyezés szóra sokan legyintenek, ha éppen arról van szó, hogy ez a saját zsebükből húzza ki a komolyabb összegeket. De gondoljunk csak bele, az MTI eredményei szerint a magyar lakosság 45%-a közlekedik autóval. Ha nem lennének az autóra vonatkozó szigorú környezetvédelmi jogszabályok, a friss levegőn eltöltött idő csak illúzió lenne családunk számára.

Katalizátor tisztítás
Ha nem lennének az autóra vonatkozó szigorú környezetvédelmi jogszabályok, a friss levegőn eltöltött idő csak illúzió lenne családunk számára.

A katalizátor, ha meghibásodik

A legtöbb autó a katalizátorhibát check engine-felirattal jelzi, a modernebbekben külön lámpája is van az alkatrésznek.

A hibás működést a motorerő csökkenése, illetve a fogyasztás növekedése is jelezheti, mert az eltömődött járatokon nehezebben jut át a kipufogógáz. Hibát jelezhet az is, ha állandóan zörgést hallunk az autó alja felől.

Bár az elsődleges szerepe a környezetvédelem, a hibás katalizátor pótlását nem érdemes halogatni, pláne ha éppen aktuális egy műszaki vizsga: hibás katalizátorral az autó az előírtnál sokkal több káros anyagot bocsát ki, emiatt a műszaki vizsgán való bukás igen erősen kilátásba kerül.

A katalizátor- ami rejtélyes módon csak úgy eltűnik!

A katalizátor felvásárlása, tárolása, hasznosítása egyelőre nem szabályozott, így aztán sokan vadásznak is rá. Lássuk be, könnyebb lopni, mint meghatározott időre bemenni egy munkahelyre, lehúzni a napi 8-10 órát, várni a havi egyszeri átutalást. Egy katalizátor lopása csak pár perc és nemesfém tartalmának köszönhetően akár egy „húszast” is megér. Mekkora üzlet! Így aztán előfordul, hogy a katalizátorunk reggelre volt-nincs.

Mennyibe kerül a katalizátor?

Az Euro3-as normáig viszonylag olcsón meg lehet úszni, de vannak olyan autó típusok, amelyekhez akár több százezer forint is lehet a katalizátor.

Katalizátor tisztítás – de hogyan?

Az interneten szörfözve rengeteg csodaszerrel találkozhatunk, de ezek persze annyira segítenek a katalizátor újjá varázsolásában, mint a sokat reklámozott gyógygombák a rákgyógyításban. Olyan „okos” megoldással is találkozhatunk, mint az etanol, a benzin stb. Nem szeretnénk senkit egy szép álomból felébreszteni, de ezek a megoldások nem működnek. Ha működnének, nem kerülne egy új katalizátor akár több százezer forintba is.

A gyártók érdeke sem az, hogy olyan alkatrészeket gyártsanak, amelyeket ha otthon szappanos vízzel elmosunk, még 100.000 kilométert elmenjünk vele csere nélkül. Logikus, nem?

Van a cserén kívül más megoldás is?

Van! Még a P0420 és a P0430-as hibakódok esetén is tudunk megoldást nyújtani a katalizátor cseréje nélkül!

Szervizünk a DPF szűrők és katalizátorok javítására specializálódott szakszerviz, minden hibára tudjuk a megoldást!

Keressen minket bizalommal! Ne költsön az autójára feleslegesen! Megcsináljuk!

részecskeszűrő tisztítás

Részecskeszűrő regenerálás

Részecskeszűrő regenerálás. Miközben a DPF (a szűrő angol nevének rövidítése) azon dolgozik, hogy a természetbe minél kevesebb káros anyag jusson ki, egyre jobban megtelik koromrészecskékkel. A korom azonban nem halmozódhat a végtelenségig, mert ha a koromcsapda megtelik, muszáj bekanyarodni a szervizbe, és ki kell nyitni a pénztárcát (csere esetén elég szélesre).

Continue reading →

Részecskeszűrő működése

A részecskeszűrő működése

A részecskeszűrő, más néven koromcsapda ötlete onnan ered, hogy ha már mindenképp keletkezik korom a kocsi használata során, akkor alkalmazzunk egy szűrőt, ami „megfogja” a káros anyagokat. Ezzel csökken a légszennyezés, a kiszűrt egészségromboló részecskék nem kerülnek be a tüdőbe, és a vérbe, így csökkentve a rákos megbetegedés kockázatát. A cél tehát szent, az eszköz pedig maga a DPF (Diesel Partikulate Filter).

Continue reading →

Részecskeszűrő kiégetés

Részecskeszűrő kiégetés.

A koromcsapda feladata (ahogy a nevéből sejteni lehet), hogy kiszűrje a koromrészecskéket (90%-os hatékonysággal) és ezzel csökkentse a káros anyagok kibocsátását. A gépjármű használata során akár több deka korom is összegyűlhet a szűrőben, aminek időközönként (pár száz kilométerenként átlagosan) ki kell tisztulnia.

Continue reading →

Részecskeszűrő tisztító folyadék

Részecskeszűrő tisztító folyadék.

A szűrőben csapdába esett korom kiégetése olyan, mint egy kilégzés nekünk embereknek. Ha mi is folyamatosan csak szívnánk, szívnánk be a levegőt, egyértelmű, hogy nem bírnánk sokáig, és jókora köhögés, fuldoklás lenne az eredménye. Ahhoz, hogy az autónk ne „fulladjon meg” nem árt, ha van a rendszerben egy kis „köptető”, tehát részecskeszűrő tisztító folyadék.

Continue reading →